Nyheter


Dette skjer med Sticos Regnskapsmetodikk

Dette skjer med Sticos Regnskapsmetodikk

Dette skjer med Sticos Regnskapsmetodikk

Dette skjer med Sticos Regnskapsmetodikk

 

Sticos Regnskapsmetodikk erstattes av Sticos Oversikt. Her er nyttig informasjon om overgangen. 

Hva skjer med innholdet som vi har lagt inn i Sticos Regnskapsmetodikk (RM)?

Dere vil fortsatt ha tilgang til alt som er lagret i Sticos Regnskapsmetodikk i hele den lovpålagte oppbevaringstiden på fem år etter at vi stopper oppdateringene i slutten av 2020. Det er lagt opp til enkle nedlastingsløsninger som gjør at rapporter kan lastes ned og lagres lokalt eller i Sticos Oversikt. Arkivet i Sticos Regnskapsmetodikk kan flyttes til disk eller annet media for tilgang til alle mapper og filer via utforskeren i Windows.

Hvorfor lanserer dere et helt nytt produkt fremfor å videreutvikle RM?

Vi har jobbet med Sticos Oversikt siden mars 2018 og hatt aktive kunder siden senhøsten 2018. I denne perioden har vi hatt fokus på å bygge infrastrukturen og det som er grunnsteinen i RM i dag: Selve oppdragsavtalen og oppgaver og frister. Det har vært viktig for oss å få på plass dette i et solid og brukervennlig format. Vi har gjennom 10 års erfaring med RM lært hva som er de svake og litt tunge sidene med verktøyet, og hva som er styrken. Vi har derfor vært opptatt av å bygge Sticos Oversikt helt fra bunnen av, slik at vi ikke drar med oss egenskaper fra RM som kan hemme utviklingen. Vi er opptatt av å bygge et verktøy som hensyntar regnskapsbransjens hverdag i fremtiden, ikke hvordan rutiner og gjøremål har vært frem til i dag.

Sticos Kursabonnement gir deg lavere kostnader for nettkurs og etterutdanning. Betal en fast pris og ta så mange nettkurs du vil

Får jeg med meg data fra RM over til Sticos Oversikt?

I utgangspunktet får du ikke med deg akkurat den dataen som ligger i RM. Men det som er viktigst å ha på plass når man starter med et nytt verktøy som dette, har vi laget løsning for å få inn:

  • kundelisten hentes fra regnskapssystemet, og info fra Brønnøysund kan hentes inn på alle kunder i en operasjon.

  • ansatte blir automatisk opprettet på bakgrunn av hvem lisensadministrator har merket av for at skal ha lisens til Oversikt i kunde.sticos.no

  • arkivet er det samme som er brukt til Avstemming og Signering. Du får med deg all dokumentasjon lagret i Sticos Avstemming og dokumenter som er sendt til elektronisk signering fra RM.

  • maler med oppgaver og frister for ulike oppdrag ligger klare i programmet og kan legges til på mange/alle kunder i en operasjon

Når det gjelder overføring av data fra Sticos RM til Sticos Oversikt så har vi forståelse for at det er ønskelig å få med seg info fra RM over til Oversikt. Men så er det også ofte slik at vil du ta med deg det beste fra to verdener, så ender du opp med en litt dårlig hybrid. Den opplevelsen ønsker vi å skåne nye brukere for, og vi har derfor valgt og ikke lage noen konvertering av data. Noe som også styrker oss i troen på at dette er et riktig valg er at vår våre kunder som har startet opp med Oversikt uten konvertering gir svært positive tilbakemeldinger om at de er overrasket over hvor raskt det var å komme opp å gå i ny løsning, sammenlignet med hvordan det var å starte opp med Sticos RM.

Jeg sliter med å komme i gang med Sticos Oversikt. Hva kan jeg gjøre?

Hvorfor ikke utforske hvilke muligheter Sticos Oversikt kan hjelpe deg med i oppdragsstyringen? I henhold til GRFS er man jo dessuten forpliktet til årlig og vurdere oppdraget. Hva er bedre enn å gjøre det i et nytt system?

Mange av våre brukere har stiftet bekjentskap med Sticos Oversikt via Avstemming, så du kan fritt utforske det nye verktøyet uten noen ekstra kostnad i hele 2020. Logg på med din vanlige Avstemmingsbruker på https://oversikt.sticos.no/

Har du ikke brukt Sticos Avstemming, ta kontakt med oss.

Står du fast eller trenger litt veiledning for å begynne? Vi hjelper deg selvfølgelig med å komme i gang. Ta kontakt med oss på support@sticos.no. En saksbehandler kan også komme ut til dere og gi dere en innføring i hvordan dere legger opp maler og rutiner i henhold til eksisterende praksis på kontoret. 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x