Brukerveiledning

Sticos Personal

Feriebanken

Feriebanken 

Har du kontroll på hvor mange feriedager dine ansatte har til overs? Husker du hvem som forskutterte feriedager i fjor? Vet du hvem som har krav på en ekstra ferieuke og har du et godt og sikkert system for overføring av ferie fra ett år til et annet? Sticos Personal hjelper deg!

Feriebanken er en del av Sticos Personal HR. Den hjelper deg med å holde oversikt over alle feriedagene i bedriften - hvem har tatt ut ferie og hvor mange feriedager har de igjen. Feriebanken hjelper deg også med å overføre feriedager som ikke er avviklet til neste år. 

Som administrator kan du legge til senioruke og andre feriedager som kommer i tillegg til den opprinnelige ferien. De ansatte kan til enhver tid se hvor mange feriedager som er avviklet og hvor mange de har igjen.

Feriebank – en oppstartintroduksjon i tre enkle trinn

Trinn 1: Finn feriebanken

Feriebanken finner du under Administrativt - HR og fravær - Feriebanken 

Ansatte finner feriebanken under Min informasjon i menyen til venstre:


 
 

Trinn 2: Kontroller opplysningene og fyll inn det som eventuelt mangler

 


  

Feriebanken holder oversikt over ferien i kalenderåret. Året velger du fra nedtrekksmenyen øverst.

Alle ansatte du har personalansvar for vises i feriebanken din. Du kan sortere stigende eller synkende, og du kan også bruke søkefeltet for å finne en enkelt ansatt.

I kolonnen Senior kan du legge til antall seniordager ansatte har krav på. Dette gjør du ved å skrive antallet i raden for riktig ansatt. 

I kolonnen Annet kan du legge til feriedager med annet grunnlag, for eksempel en tariffavtale. 

Kolonnen Saldo (2018) viser den ansattes feriesaldo pr. 31.12 foregående år (i eksempelet vårt 2018). Merk at også negativ saldo er tillatt i systemet. Første gang du tar i bruk feriebank vil saldoen for foregående år alltid vise null, og det er først ved neste årsskifte saldoen vil vise reell saldo. Dersom noen av dine ansatte har ferie til gode fra i fjor må du derfor manuelt skrive antall dager i kolonnen for Overført.

Kolonnen Overført er antall feriedager overført fra foregående år. Også her er negativ saldo mulig. Kolonnen Saldo (2018) viser saldoen for inneværende år.

Kolonnen Godkjent viser antall godkjente feriedager i inneværende år. 

Når alle ansatte har riktige data er du klar til å starte ferieåret.

Trinn 3: Start ferieåret

Administrator med personalansvar starter feriebanken for sine ansatte. Dersom feriebanken ikke er startet når ansatte går inn i feriebanken i profilen sin, vil de få beskjed om å kontakte nærmeste leder.

Når alle data er riktige startes ferieåret ved å trykke på knappen Lagre nederst på siden.


 
Feriebanken er nå klar for å holde orden på ferieavviklingen for deg og din bedrift.
 

Endring av feriesaldo

Av ulike årsaker kan det være aktuelt å endre feriesaldoen for enkelte ansatte i løpet av året. Dette gjør du enklest ved å gå inn i feriebanken og trykke på navnet til den ansatte du ønsker å endre. 

Du kommer nå inn i profilen til den ansatte.
 

Endringene gjør du ved å skrive antall dager i det feltet du ønsker å endre. Negativ verdi er også tillatt. Du kan skrive en kommentar til endringen om du ønsker det. Merk at den ansatte kan se disse kommentarene. Når du er ferdig trykker du Lagre endringer
 

Ansatte har nå full oversikt over egen feriesaldo!

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Videoer

 
Sticos Personal - Onboarding
PRODUKTINFO

Les mer om de ulike modulene i personalsystemet

GÅ TIL PRODUKTSIDEN
Administrer lisenser

Her kan du bestille lisenser til alle modulene i Sticos Personal

GÅ TIL BESTILLING